Telefon +48 12 266 69 01

Telefon 602 264 399

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Przez kogo wykonywane są usługi asenizacyjne?

przez kogo uługi wykonywaneUsługi asenizacyjne obejmują wywóz nieczystości z szamb przydomowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, ścieków z zakładów produkcyjnych oraz innych odpadów ciekłych. Większość z nas ma świadomość, że podstawowym obszarem zainteresowania firm asenizacyjnych jest opróżnianie zbiorników bezodpływowych ze ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że do legalnego funkcjonowania potrzebują one urzędowego pozwolenia.

Usługi asenizacyjne tylko z pozwoleniem

Usługi asenizacyjne może świadczyć firma, która posiada odpowiednie zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości. Specjaliści od asenizacji muszą posiadać wiedzę na temat zasad utylizacji odpadów oraz przestrzegać restrykcyjnych przepisów BHP i standardów bezpieczeństwa pracy.

Pozwolenie wydawane jest przez urząd miasta lub gminy na podstawie wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest dołączenie do wniosku potwierdzenia dysponowania odpowiednim sprzętem, spełniającym prawne wymagania techniczne. To jednak nie wszystko. Firma, chcąca świadczyć usługi asenizacyjne musi również podpisać umowę o współpracy ze stacją zlewną, zlokalizowaną przy kolektorze sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków. Pozwolenie na świadczenie usług asenizacyjnych zostanie wydane maksymalnie na 10 lat, ale tylko przedsiębiorcy, który terminowo reguluje zobowiązania podatkowe.

Pamiętajmy także, że korzystanie z usług asenizacyjnych wymaga zawarcia z usługodawcą umowy na odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację umowy zawartej z przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Za brak umowy na właściciela może zostać nałożony mandat karny w wysokości nawet do 500 złotych.

Specjalny pojazd do usług asenizacyjnych

Usługi asenizacyjne może świadczyć firma, która dysponuje specjalistycznym sprzętem czyli szambiarką. Absolutnym minimum jest wydajny pojazd asenizacyjny z odzyskiem wody. Wóz asenizacyjny jest pojazdem ciężarowym, który umożliwia usunięcie fekaliów i ścieków bezpośrednio z szamba do punktu zlewnego.

Integralną częścią wozu asenizacyjnego jest cysterna z otworem spustowym, zabezpieczona zaworem i włazem. Pojazd asenizacyjny wyposażony jest w kompresor i usuwa nieczystości metodą podciśnieniową. Do cysterny podłączany jest przewód ssawno-spustowy, za pomocą którego można transportować zassane ścieki do zbiornika. Cysterna opróżniania jest następnie metodą grawitacyjną lub przy udziale urządzeń pompujących. Niezawodne pompy ściekowe są w stanie napełnić cysternę o pojemności 10m3 w niecałe 10 minut!

Warunki techniczne, jakie muszą spełniać pojazdy asenizacyjne, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku. Pojazdy asenizacyjne muszą być w dobrym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym. Konieczna jest ich regularna dezynfekcja oraz instalacja filtrów do bioaerozoli. Rozporządzenie dokładnie precyzuje dopuszczalne wartości ciśnienia w cysternie. Warto wspomnieć o obowiązku przedzielenia przegrodami zbiorników większych niż 6000 litrów.