Telefon +48 12 266 69 01

Telefon 602 264 399

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Metody oczyszczania ścieków

Ścieki to substancje odpadowe pochodzące zarówno z zastosowań przemysłowych, jak i gospodarstw domowych. Zarówno ścieki przemysłowe, jak i komunalne wykazują dużą szkodliwość biologiczną, dlatego po oczyszczeniu zbiorników i wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych należy zadbać o ich odpowiednie oczyszczenie. Tym właśnie zajmują się specjalistyczne firmy, świadczące usługi asenizacyjne, jak nasze Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Putek Zdzisław z Krakowa.

W tym artykule opiszemy krótko różne metody, jakim mogą być poddane ścieki w celu ich oczyszczenia, aby mogły stać się m.in. źródłem wody wykorzystywanej w celach przemysłowych.

Klasyfikacja i krótka charakterystyka metod oczyszczania ścieków

Pod pojęciem oczyszczania ścieków kryje się kilka metod, które klasyfikowane są względu na rodzaj procesów i technologii wykorzystywanych do usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Ich dobór zależy przede wszystkim od specyfiki ścieków. Proces oczyszczania powinien być tak przemyślany, aby przy możliwie jak najmniejszych kosztach uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną z kilku poniżej wymienionych metod oczyszczania ścieków.

 

  • Metody mechaniczne

Są to metody, w których zastosowanie znajdują wyłącznie procesy fizyczne, jak cedzenie, sedymentacja i flotacja. Mają one na celu usunięcie grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających. Po usunięciu tych zanieczyszczeń wdraża się procesy kompostowania lub po rozdrobnieniu w dezintegratorach zawraca się do obiegu. Nieczystości po oczyszczeniu mechanicznym mogą być użyte jako tzw. biogaz lub przefermentowany osad nadający się do zastosowania jako nawóz.

  • Metody chemiczne

W tych metodach wykorzystuje się różnorodne reakcje chemiczne i procesy fizykochemiczne. Wdrażane są głównie w przypadku ścieków przemysłowych, w których występują chemiczne związki organiczne czy metale ciężkie. Do przykładowych procesów stosowanych w tej metodzie zaliczamy m.in. koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację. Oczyszczanie może przebiegać z zastosowaniem jednego lub kilku z nich, co zależy przede wszystkim od składu ścieków.

  • Metody biologiczne

Oczyszczanie ścieków odbywa się na drodze procesów biochemicznych i częściowo fizycznych. Ich wykorzystanie ma na celu przede wszystkim obniżenie ładunku substancji organicznym. Wdrażane procesy polegają na utlenianiu i mineralizacji związków organicznych z udziałem mikro- i makroorganizmów w warunkach tlenowych, niedotlenionych lub beztlenowych. Metody biologiczne stosuje się najczęściej jako kolejny etap oczyszczania, gdy poprzednio stosowane rozwiązania nie zapewniały odpowiedniej klasy czystości. W metodach biologicznego oczyszczania zachodzą procesy takie jak: rozkład substancji organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja.

  • Metody fizykochemiczne

Łączą w sobie różne procesy, składające się na kilka stopni oczyszczania — mechanicznego, biologicznego, usuwanie związków biogennych i tzw. odnowę wody. Metoda fizykochemiczna wykazuje wysoki stopień skuteczności, ale jednocześnie jest rozwiązaniem stosunkowo drogim.