Telefon +48 12 266 69 01

Telefon 602 264 399

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Budowa szamba na działce. Formalności i pozwolenie.

budowa szamba na działceSzambo to bezodpływowy zbiornik na ścieki, który bardzo często jest jedynym sposobem na odprowadzenie nieczystości płynnych i półpłynnych z domu. W sytuacji, gdy działka nie posiada możliwości podłączenia do lokalnej sieci kanalizacyjnej konieczne jest wybudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Pierwsze rozwiązanie cieszy się większą popularnością, jednak wymaga dopełnienia kilku formalności i niekiedy uzyskania urzędowego pozwolenia. Sprawdźmy, co trzeba załatwić przed wybudowaniem szamba?

Pozwolenie na szambo czy zgłoszenie budowy?

Pierwszym krokiem jest obliczenie minimalnej pojemności użytkowej zbiornika, która będzie uzależniona przede wszystkim od liczby mieszkańców i ilości zużywanej wody. Warto również skontaktować się z firmą, oferującą wywóz szamba w okolicy i uzależnić wielkość zbiornika od pojemności cysterny na samochodzie, ponieważ najczęściej płacimy za kurs a nie ilość nieczystości. Dla standardowej rodziny 4-osobowej nie ma potrzeby inwestować w zbiornik większy niż 10m3. Takie rozwiązanie ma wiele plusów, a najważniejszym z nich jest brak konieczności czekania na pozwolenie. Szambo do 10m3 nie wymaga uzyskania pozwolenia. W takim wypadku należy jedynie zgłosić zamiar montażu zbiornika na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia budowy. Zgłoszenie należy złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta. We wniosku należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych.

Wzór zgłoszenia należy pobrać w urzędzie. Trzeba do niego dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, schematyczny rysunek lokalizacyjny oraz zaświadczenie zarządcy sieci wodno – kanalizacyjnej o braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Brak sprzeciwu organów administracji w przeciągu 21 dni oznacza milczącą zgodę, że bez przeszkód można rozpocząć budowę. Szambo o pojemności większej niż 10m3 wymaga uzyskania pozwolenia od organów administracji państwowej. W tym przypadku konieczne jest dołączenie projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych. Na decyzję czeka się minimum 65 dni.

Zbiornik na nieczystości a wymagania formalne

Posadowienie szamba na działce jest możliwe tylko wtedy, gdy zbiornik spełni wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z regulacjami prawnymi, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe można zastosować tylko na działkach budowlanych bez przyłącza do sieci kanalizacyjnej z wyłączeniem obszarów chronionych i zalewowych. Zbiornik musi być szczelny, a jego otwór wyprowadzony minimum 50 cm ponad powierzchnię terenu i wyposażony w przekrycie zabezpieczające. W przypadku domów jednorodzinnych, szambo musi znajdować się w odległości minimum 15 metrów od studni, 5 metrów od okien i drzwi oraz minimum 2 metrów od granicy sąsiedniej działki.

Odległości te dla zbiorników większych niż 10m3 są większe. Pamiętajmy, że wartości te mogą zostać ustalone na innym poziomie, a ich konkretne normy zawsze są określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokładna lokalizacja szamba również może zostać określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.